Tågbiljetter.nu

Tågbolag i Sverige

Som medlemsland i EU bestämmer vi i Sverige inte själva över hur järnvägstrafiken ska organiseras. Det sker i stället på europeisk nivå. Sedan tidigt 1990-tal har det pågått en utveckling för att liberalisera järnvägsmarknaderna, det vill säga öppna upp marknaderna för konkurrens.

För svenskt vidkommande har detta kort och gott betytt att SJ:s ensamrätt att bedriva person- och godstrafik successivt har luckrats upp. Sedan december 2011 är det fritt fram för vilket järnvägsföretag som helst, från vilken del av EU som helst, att erbjuda tågresor i Sverige. Idag är SJ fortfarande det absolut största järnvägsföretaget i Sverige, men man har fått konkurrens av många andra aktörer, inte minst från andra länder.

SJ AB

SJ AB bildades 2001, men företaget är självklart betydligt äldre än så. Det var genom EU-direktiv som det beslutades att det gamla SJ skulle delas upp i flera delar och bolagiseras, varav ett av bolagen (SJ AB) skulle sköta om persontrafiken.

SJ bedriver persontrafik i alla delar av landet, både i egen regi och genom att man kör så kallad avtalad trafik. Även om marknaden är öppen för alla som vill bedriva järnvägstrafik är SJ fortfarande störst, både vad gäller antal passagerare och antal linjer. Några av de mest kända tågtyperna, bland annat X2000 och nya X3000 är SJ-tåg.

Hemsida: SJ:s hemsida

Veolia Transport

Veolia Transport är ett franskt järnvägsföretag som har skapat sig ett namn i Sverige. Bland annat kör man sträckorna Malmö – Stockholm samt Stockholm – Åre. Veolia har även avtal med en stor mängd länstrafikbolag om att köra lokal och regional trafik. Kustpilen är ett exempel på en linje som sköts av Veolia.

Hemsida: Veolia transport (extern länk) – Här kan man ockås boka tågresor för fler bolag än bara Veolia och SJ.

Tågkompaniet

Tågkompaniet har specialiserat sig på att erbjuda resor i Värmland, i Gävleborgs län samt i Bergslagen. En del av trafiken kör man i egen regi, medan en del av trafiken är upphandlad av landstingen i Mellansverige.

Hemsida: - Tågkompaniet (extern länk)

Andra tågbolag

SJ AB, Veolia Transport och Tågkompaniet är de tre största tågbolagen inom interregional järnvägstrafik, det vill säga trafik över länsgränser, i Sverige. Vid sidan av dessa tågbolag finns ett ytterligare antal tågbolag som kör regional trafik, alternativt har ansvar för några enstaka sträckor. Brittiska Arriva, norska NSB, danska DSB, Utmanartåget (extern länk) och tyska Deutsche Bahn är exempel på sådana tågbolag.